Etiketter för säker märkning

Vi hjälper dig att säkra viktig och ibland lagstadgad information som behövs på dina produkter.

Det kan vara varningsetiketter med faropiktogram för märkning av kemiska produkter enligt GHS och CLP eller etiketter för märkning av farligt gods vid transporter enligt gällande regelverk.

Söker du en snabb och enkel lösning har vi ett standardsortimentet av Farlig gods och Varningsetiketter i olika storlekar som levereras på rulle. Se vårt standardsortiment här!

Om du önskar en annan layout eller har andra behov av märkning till just din produkt hjälper vårt team dig gärna att hitta den perfekta lösningen.

Kontakta oss